Kamerbrief regering Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

02-03-2021

De komende jaren wordt verder gewerkt aan een stevige verankering van LOB in de verschillende onderwijssectoren door de inbedding van LOB in het curriculum, professionalisering, het verbeteren van overgangen en het versterken van de arbeidsmarktvoorlichting en gelijke kansen.