Kwaliteitsborging van examinering in de handelspraktijk

23-11-2016

De handel- en mode-opleidingen examineren veel in de beroepspraktijk. Een belangrijk aspect daarbij is de borging van de kwaliteit daarvan. Welke opleidingen doen dit goed? De bedrijfstakgroep heeft in deze publicatie goede voorbeelden verzameld.

De bedrijfstakgroep Handel levert met dit examenproject een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. De MBO Raad zet zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s. Dit prject is gefinancierd met subsidie van het ministerie van OCW.