Pamflet - Naar een gedeelde en integrale visie op onderzoek over, met en in het mbo

20-11-2019

Mbo en onderzoek: een terrein dat volop in beweging is en dat steeds meer aandacht krijgt. Het mbo bereidt studenten voor op een toekomst in een veranderende en dynamische beroepsomgeving. De maatschappij vraagt om continue onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Kwaliteitsverbetering is onlosmakelijk verbonden met zaken als onderzoekend werken, onderzoekmatig denken, onderzoekend verbeteren en innoveren. Modern onderwijs kan niet zonder onderzoek. 

Dit pamflet is dan ook bedoeld om gesprekken en discussies op gang te brengen die bijdragen aan het thema onderzoek, waarbij het belang en de eigenheid van de mbo-sector en de individuele scholen voorop staan. Zo kan gewerkt worden aan positiebepaling en verdere ontwikkeling van een gedeelde en integrale visie op onderzoek over, met en in het mbo.