Q&A - wet toelatingsrecht - januari 2017

26-01-2017

De MBO Raad heeft de afgelopen maanden veel vragen ontvangen over de interpretatie van de maatregelen die zijn aangekondigd in de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Die vragen zijn per mail, mondeling en ook in bijeenkomsten aan mensen van het ministerie van OCW voorgelegd. De voor hen geverifieerde antwoorden staan in de memo Q&A - wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo.