Regeling inhaal- en ondersteuningsonderwijs

03-06-2020

Regels voor subsidieverstrekking voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19