Samenwerken aan beroepsonderwijs

14-09-2017

De afgelopen tijd hebben er veel vernieuwingen plaatsgevonden in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo is de beroepsroute nog beter afgestemd. De publicatie ‘Samenwerken aan beroepsonderwijs’ geeft in grote lijnen én in dezelfde woorden de organisatie van vmbo en het mbo weer. De uitgave is een initiatief van de AOC Raad, Stichting Platforms VMBO, VO-raad en MBO Raad in opdracht van het ministerie van OCW.