Publicaties

Magazines over professionalisering

De afgelopen jaren hebben mbo-scholen op het thema professionalisering een grote ontwikkeling doorgemaakt. De MBO Raad heeft hierbij ondersteuning geboden. Van mei 2017 tot en met juli 2017 zijn drie magazines specifiek over professionalisering in het mbo uitgebracht. Hierin komen positieve effecten, goede voorbeelden en kennis die de scholen hebben opgedaan voorbij.

Bpv-documenten laboratoriumonderwijs

De Laboratoriumtechniek-scholen verenigd in de Vakcommissie Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) van de MBO Raad hebben in samenwerking met SBB begin juli 2018 twee bpv-documenten voor laboratoriumonderwijs ontwikkeld: voor Analist en Allround laborant.

Infographic integrale veiligheid

Infographic over de integrale aanpak veiligheid van de mbo-scholen.

Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo

Voor studenten in het mbo kan het volgen van een opleiding en het beoefenen van topsport een lastige combinatie zijn. De trainingsprogramma’s zijn intensief en de kans bestaat dat sportverenigingen of sportbonden trainingen plannen onder schooltijd. Deze handreiking gaat in op wat er mogelijk is aan ondersteuning van talentvolle sporters in het mbo en hoe je dat als school kunt organiseren.

Werkgeverschap in het mbo van de toekomst

Dit document beschrijft – vanuit meerjarig perspectief - de ambities van de mbo-scholen om vanuit hun werkgeversrol een bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkelingen.

Convenant Samen sterker MBO Raad en Vereniging Hogescholen over Associate degree

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen (VH) verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen.

Overzicht docentprofessionalisering schooljaar 2023 - 2024

Voor de docenten in de entreeopleidingen worden een aantal modules aangeboden in schooljaar 2023-2024 door de Hogeschool van Amsterdam, Fontys, Stenden en de Hogeschool Utrecht. In dit overzicht staan de dagen en locaties.

Servicedocumenten doorstroom-afstroom Dienstverlening

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is dit servicedocument ontwikkeld voor de doorstroom en afstroom van diverse niveau 2 en 3 opleidingen. Het gaat om Zorg, Welzijn en Sport en Bewegen.

Jaarverslag 2020 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging.

Servicedocumenten onderwijscluster Uiterlijke Verzorging

De btg VGG maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen zoals schoonheidsverzorging. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden.