Servicedocument 5.2 aanpak corona mbo

26-08-2021

Op 13 augustus heeft het kabinet besloten dat per 30 augustus de anderhalvemeterafstandsregel in het middelbaar beroepsonderwijs losgelaten mag worden. Om dit veilig te kunnen doen, heeft het kabinet aanvullende mitigerende maatregelen aangekondigd. In dit servicedocument (5.2) worden die maatregelen uiteengezet. Samen met de Richtlijnen mbo (versie 6.0) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit en veiligheid van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis.

De teksten uit het servicedocument 5.1 over andere onderwerpen zoals onderwijskwaliteit, beroepspraktijkvorming en financiën zijn in dit servicedocument ongewijzigd. In november 2021 worden deze onderdelen van het servicedocument geëvalueerd en zo nodig aangepast. Teksten die wel gewijzigd of toegevoegd zijn, zijn geel gearceerd.

PDF-pictogram Servicedocument 5.2 covid-19-aanpak mbo, versie 25 augustus 2021

Laatste versie augustus 2021, vervangt eerder gepubliceerde versies.

PDF-pictogram Richtlijnen mbo 6.0

Versie 20-08-2021 Deze richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.

PDF-pictogram Verantwoord diplomabesluit-mbo versie 5.1.

Laatste versie 5.1. maart 2021.