Servicedocument 5.3 aanpak corona mbo

26-08-2021

Per 30 augustus is in het middelbaar beroepsonderwijs de anderhalvemeterafstandsregel losgelaten. Op 14 september heeft het kabinet daarop aanvullend besloten dat per 25 september eveneens het verplichte gebruik van mondneusmaskers, het aanhouden van een maximale groepsgrootte en het verplicht hanteren van looproutes komt te vervallen. Wel blijven nog altijd de basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid van kracht (o.a. regelmatig goed handen wassen, niezen en hoesten in elleboog, thuis blijven bij klachten, jezelf laten testen en het aanhouden van quarantaineregels). Ook blijft er een verplichting voor scholen om zorg te dragen voor goede ventilatie en wordt het stimuleren van het vrijwillige preventieve zelftestbeleid gecontinueerd.

Samen met de Richtlijnen mbo (versie 7.0) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit en veiligheid van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis.

De teksten uit het servicedocument 5.2 over andere onderwerpen zoals onderwijskwaliteit, beroepspraktijkvorming en financiën zijn in dit servicedocument ongewijzigd. In november 2021 worden deze onderdelen van het servicedocument geëvalueerd en zo nodig aangepast. Teksten die wel gewijzigd of toegevoegd zijn, staan uitsluitend in de inleiding (p. 1 t/m 7) en zijn geel gearceerd

PDF-pictogram Servicedocument 5.3 covid-19-aanpak mbo, versie 24 september 2021

Laatste versie september 2021, vervangt eerder gepubliceerde versies.

PDF-pictogram Richtlijnen mbo 7.0

Versie 23-09-2021 Deze richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.

PDF-pictogram Verantwoord diplomabesluit-mbo versie 5.1.

Laatste versie 5.1. maart 2021.