Servicedocument Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo

01-01-2017

Met dit servicedocument wil de MBO Raad zijn leden informeren over de regels omtrent het mogen benoemen van docenten in het mbo. Als MBO Raad ontvangen we hier veel vragen over, in het bijzonder aan het einde van het studiejaar wanneer scholen nieuwe docenten aannemen.

De wetgeving is opgezet om ruimte te geven aan scholen om verantwoorde keuzes te maken. Deze ruimte is gewenst om onderwijs te organiseren dat inspeelt op veranderende wensen uit het beroepenveld waar het mbo voor opleidt. Voor de buitenwereld oogt deze ruimte voor scholen om zelf keuzes te maken wel eens als ‘vrijheid, blijheid’. Dat verklaart waarom veel scholen het ingewikkeld vinden om op een goede manier met de wetgeving en de ruimte die scholen wordt geboden om te gaan. Hoe weet ik of een docent voldoet aan de bekwaamheidseisen? Mag ik een docent zonder meer inzetten op een ander vakgebied? 

Alle antwoorden op deze vragen zijn niet te geven en dit wordt ook niet beoogd met dit servicedocument. Het servicedocument ondersteunt scholen bij het maken van de juiste keuzes door hoofdregels en de context toe te lichten. Daarnaast maakt het scholen wegwijs in wetgeving en de beschikbare instanties om de antwoorden te vinden op specifieke vragen en individuele zaken. Vanuit de MBO Raad hebben we alle beschikbare kennis en inzichten in de bestaande wet- en regelgeving verzameld in dit servicedocument.