Servicedocument - combi-opleiding / dubbelkwalificatie VP-MZ4

20-12-2018

Dubbelkwalificatie VP - MZ niveau 4

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is in kaart gebracht of een combi-opleiding Mbo-Verpleegkundige (VP) - Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) haalbaar lijkt voor onderwijs en examinering. Hierbij is rekening gehouden met de Europese regelgeving (richtlijn 2005/36/EG), waarin staat beschreven waaraan een verpleegkundige opleiding minimaal dient te voldoen. Een onderwijsinstelling moet kunnen verantwoorden dat de opleiding VP voldoet aan zowel de WEB als de wet BIG. Vanwege deze wet- en regelgeving is de opleiding VP het uitgangspunt bij het uitwerken van het onderwijsprogramma van een combi-opleiding VP-MZ4. De btg ZWS heeft gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarmee de examinering VP-MZ4 effectief kan worden vormgegeven.