Servicedocument Onderwijsovereenkomst 2018-2019

08-03-2018

Het servicedocument Onderwijsovereenkomst voor het studiejaar 2018-2019 is aangevuld met informatie over de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht en gaat in op de gevolgen van het bindend studieadvies voor de onderwijsovereenkomst.