Servicedocument Onderwijsovereenkomst 2019-2020

19-03-2019

Het servicedocument Onderwijsovereenkomst voor het studiejaar 2019-2020 is aangevuld met informatie over de AVG en gaat ook kort in op het besluit van de minister van OCW om de onderwijsovereenkomst af te schaffen.