Servicedocument Onderwijsovereenkomst vanaf augustus 2022

08-03-2022

Het servicedocument Onderwijsovereenkomst voor het studiejaar 2021-2022 is aangevuld met informatie over Passend onderwijs en gaat ook kort in op het besluit van de minister van OCW om per 1 augustus 2023 de onderwijsovereenkomst af te schaffen.