Servicedocument praktijkovereenkomst 2016-2017

10-10-2016

Per 1 augustus 2016 worden de herziene kwalificatiedossiers met de bijbehorende keuzedelen ingevoerd. Met name de uitvoering rondom de keuzedelen, kan invloed hebben op de beroepspraktijkvorming van de student. Studenten kunnen namelijk een keuzedeel in de bpv volgen.

Een keuzedeel dat in de bpv wordt gevolgd, moet op de praktijkovereenkomst worden geregistreerd. De verwachting is dat het aantal mutaties van de praktijkovereenkomst hierdoor sterk toe zal nemen. Om de administratieve gevolgen van de invoering van de keuzedelen voor de scholen zo beperkt mogelijk te houden, is afgesproken dat scholen vanaf het schooljaar 2016-2017 wijzigingen van de praktijkovereenkomst kunnen verwerken via de systematiek van bpv-bladen.

De systematiek van bpv-bladen is gebaseerd op de systematiek van de opleidingsbladen zoals nu al wordt gebruikt bij de onderwijsovereenkomst (OOK). De MBO Raad heeft in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, SBB, JOB en saMBO-ict, gewerkt aan de totstandkoming van het Servicedocument praktijkovereenkomst waar deze systematiek nader is uitgewerkt.

Vermindering administratieve lasten

Met deze systematiek kunnen wijzigingen van de bpv eenvoudiger worden verwerkt, omdat alleen het eerste bpv-blad moet worden ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf. Wijzigingen kunnen worden geregistreerd via een bpv-blad dat bij de praktijkovereenkomst wordt gevoegd. Het bpv-blad voor wijzigingen hoeft niet opnieuw te worden ondertekend. Eén belangrijke voorwaarde om met deze systematiek te kunnen werken, is dat de partijen die de eerste praktijkovereenkomst hebben ondertekend, niet veranderen. Een student moet dus de bpv blijven volgen bij hetzelfde leerbedrijf en bij dezelfde school. Ook stelt het ministerie van OCW een aantal voorwaarden aan het werken met bpv-bladen. De voorwaarden van het ministerie van OCW staan in het Servicedocument benoemd.

Voorbeeldmodellen

Het Servicedocument praktijkovereenkomst bevat drie voorbeeldmodellen; één voorbeeldmodel bpv-blad bij de praktijkovereenkomst, één voorbeeldmodel voor de Algemene voorwaarden en één voorbeeldmodel voor een bpv-blad bij wijzigingen.