Servicedocument Praktijkovereenkomst 2017-2018

20-04-2017

Voor aanvang van de beroepspraktijkvorming (bpv), tekent de student een praktijkovereenkomst tussen de student, school en het leerbedrijf. De praktijkovereenkomst geeft informatie over de rechten en plichten tijdens de bpv. Voor deze overeenkomst heeft de MBO Raad het servicedocument Praktijkovereenkomst opgesteld.

Het servicedocument Praktijkovereenkomst 2017-2018 is aangevuld met informatie over het digitaal ondertekenen van deze documenten. Voor de technische mogelijkheden van het digitaal ondertekenen van deze document, verwijst de MBO Raad door naar saMBO-ICT.  

Vorig jaar is het servicedocument Praktijkovereenkomst voor het eerst opgesteld en gepubliceerd naar aanleiding van de mogelijkheid om keuzedelen in de bpv te volgen. Toen is afgesproken om de procedure met opleidingsbladen die al eerder gold voor de onderwijsovereenkomst, ook van toepassing te laten zijn op de praktijkovereenkomst.  

De MBO Raad heeft het servicedocument afgestemd met saMBO-ICT, het ministerie van OCW, de JOB, SBB en VNO-NCW.