Servicedocument - Urennormen Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkunde

29-03-2019

Dit servicedocument is ontwikkeld in afstemming met het ministerie van OCW en VWS en bedoeld als handvat voor het vormgeven van de opleiding mbo-verpleegkundige. Het servicedocument geeft de zienswijze op de urennormen Wet BIG weer en geeft voorbeelden waarmee de opleiding ingevuld zou kunnen worden. Het is aan de scholen om de opleiding verpleegkundige op een goede manier vorm te geven.