Servicedocumenten Dubbelkwalificering Verzorgende-IG en Maatschappelijke zorg

06-05-2020

Het document 'Voorbeeldindeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3' is bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de examens. Het bevat een voorbeeld indeling van de beroepsgerichte examens voor de dubbelkwalificering van Verzorgende-IG (geldig vanaf 1 januari 2020) en Begeleider gehandicaptenzorg (geldig vanaf 01-08-2016) en voor de dubbelkwalificering van Verzorgende-IG (geldig vanaf 1 januari 2020) en Begeleider specifieke doelgroepen (geldig vanaf 01-08-2016).

In het document 'Overlap tussen kwalificaties' worden de volgende kwalificaties met elkaar vergeleken: Verzorgende-IG vs kwalificatie Begeleider gehandicaptenzorg en Verzorgende-IG vs kwalificatie Begeleider specifieke doelgroepen. Ook de conclusies uit deze vergelijkingen zijn te vinden in dit document.