Vierde Medewerkersonderzoek mbo

19-05-2021

Dit vierde sectorbrede MO is uitgevoerd in 2020 onder 50 mbo-instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectory, in opdracht en onder regie van de Stuurgroep Strategische Informatievoorziening & Benchmark van de MBO Raad.