‘Gemeentes, pak de regie en help 138.000 jongvolwassenen op weg’

05-10-2017

Voor MBO Raad en NRTO is het klip en klaar: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten óók in het teken staan van gelijke kansen voor 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Namens deze partijen doet Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, daarom vandaag tijdens de ‘Iedereen doet mee’-conferentie van de provincie Overijssel een oproep aan alle gemeentes en de huidige en toekomstige wethouders en raadsleden: "Kom in actie en help onderwijs en bedrijfsleven om deze groep jongvolwassenen perspectief op werk te geven."

Buitenspel

Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat de werkgelegenheid blijft stijgen. Dat is goed nieuws voor veel werkzoekenden. Een deel van hen loopt echter het risico blijvend buitenspel te staan. Uit onderzoek door KBA Nijmegen in 2016 blijkt dat ca. 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar structureel op achterstand staan. Zij hebben geen of onvoldoende beroepsopleiding, ervaren belemmeringen in de persoonlijke situatie, hebben soms schulden, hebben negatieve ervaringen met werk en opleiding, en missen vaak ook zelfvertrouwen en een netwerk om uit deze situatie te komen.

Warme hand op de schouder

Inmiddels hebben Cedris, ABU en OVAL zich actief aangesloten bij het Perspectiefpact, een initiatief van de MBO Raad en NRTO. Scholen en bedrijven voeren lokaal en in de regio overleg met gemeentes om tot concrete acties te komen. Kern van het pact is dat elke jongvolwassene uit de doelgroep met goede begeleiding toe kan werken naar nieuw, duurzaam perspectief op werk. Ton Heerts: “De ingrediënten voor een effectieve aanpak zijn een scherpe focus op de doelgroep, het bieden van persoonlijke en intensieve begeleiding, het zorgen voor een (basis)inkomen tijdens het (op)scholen naar werk én de regionale invulling. De kracht van deze aanpak zit in de samenwerking met focus op persoonlijke begeleiding, in de warme hand op de schouder."
 
Hans Hillen, NRTO: “Met de uitzend- en re-integratiebranche hebben we partners ‘aan boord’ die dit idee verder kunnen brengen. Soms is het handig dat een school of opleidingsinstituut het voortouw neemt, soms een uitzendorganisatie of een re-integratiebedrijf. Maar altijd in het besef dat werk, begeleiding en scholing op maat nodig zijn om deze groep jongvolwassenen een nieuw perspectief te bieden.”

Nodig: lokale/regionale durf en visie

“De scholen en bedrijven zijn er klaar voor,” zeggen de voorzitters van MBO Raad, NRTO, Cedris, ABU en OVAL. “Maar om echt meters te kunnen maken hebben we nu de gemeentes nodig. We vragen daarom de wethouders en gemeenteraadsleden op lokaal en regionaal niveau om durf en visie te tonen, knelpunten op te lossen, financiering mogelijk te maken en met ons aan de slag te gaan. Gemeentes, pak jullie rol als regisseur. En wethouders en gemeenteraadsleden, maak aandacht voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot speerpunt van jullie campagnes richting de verkiezingen.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns