‘Iedereen een gelijke kans vraagt om een brede visie, ook van het nieuwe kabinet’

12-04-2017

Dat het nieuwste Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs opnieuw gelijke kansen agendeert als punt van zorg, verbaast de MBO Raad niet. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Gelijke kansen is geen kwestie van iedereen een havo- of hbo-diploma, of hoger. Het gaat om gelijke kansen op welk niveau dan ook, voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst, om met zijn of haar talent mee te kunnen doen in onze samenleving en arbeidsmarkt. Daarvoor is een brede visie nodig, ook van het nieuwe kabinet.”

Afbeelding van studenten op het Friesland College/Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College/Maartje Roos

Ton Heerts: “Natuurlijk heeft onderwijs een belangrijke rol. Maar dat gaat het niet alleen om. Alleen een brede visie vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Onderwijs, gemeentes en landelijk en regionaal bedrijfsleven op hoe onze samenleving en arbeidsmarkt er uit zouden moeten zien, is écht richtinggevend. Alleen naar het onderwijs kijken als oplossing voor alles is hetzelfde als op een diepe wond wel pleisters plakken, maar niet kijken naar hoe die wond is ontstaan.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De voorzitter van de MBO Raad vraagt het nieuwe kabinet dan ook voorrang te geven aan het formuleren van zo’n visie. “En daar verschillende aandachtgebieden bij te betrekken. Waaronder ook het mbo: onze bestuurders werken met de docenten elke dág aan gelijke kansen voor iedereen. Ze weten waar ze het over hebben. Gelijke kansen voor iedereen is iets anders dan rendementsdenken. Geef daarom het bedrijfsleven ook de ruimte om mee te praten vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijfsleven is een belangrijke partner.” Heerts verwijst daarvoor naar het aanbod dat bedrijfsleven en onderwijs het ministerie van OCW al eerder deden om een bijdrage te leveren aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.  

Het primair onderwijs is de basis, daar moeten kinderen leren lezen, (digitaal) schrijven en rekenen
Ton Heerts

Heerts: “Dit aanbod blijft uiteraard staan en we brengen het bij dezen opnieuw onder de aandacht. In ons aanbod staat centraal wat het bedrijfsleven en het onderwijs samen kunnen bijdragen.” Wat Heerts betreft is de aanpak van stagediscriminatie onderdeel van een gelijke kansen-visie: “Het bedrijfsleven is de eerst verantwoordelijke om hieraan bij te dragen, samen met het onderwijs. We denken bijvoorbeeld aan een meldpunt stagediscriminatie bij SBB. Maar ook dit is pleisters plakken, het gaat natuurlijk om de oorzaken.”

Primair onderwijs is de basis

Het vandaag gepresenteerde Onderwijsverslag bewijst volgens Heerts eens te meer dat het kabinet het onderwijs moet beschouwen als een belangrijke investering, te beginnen bij het primair onderwijs: “Het primair onderwijs is de basis, daar moeten kinderen leren lezen, (digitaal) schrijven en rekenen. Ze maken ook voor het eerst kennis met bijvoorbeeld technologische vaardigheden en dat is nodig voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De kwaliteit van het basisonderwijs bepaalt in hoge mate keuzes voor de rest van hun leven. Als we daar niet nu grondig in investeren, kunnen kinderen niet maximaal hun talenten ontwikkelen. Veel gaat er op school goed, door de inzet van de juffen, de meesters en de bestuurders. En daarbuiten natuurlijk niet te vergeten door de ouders/verzorgers. Maar als het gaat om achterstanden en de tijd die we in het mbo moeten steken in het repareren van achterstanden, die tijd kunnen we niet besteden aan beroepskennis voor het werk en een goede voorbereiding op onze samenleving of een vervolgopleiding. De doorlopende leerlijn begint dus al op de basisschool.

"Dan volgt het voortgezet onderwijs waar het funderend onderwijs verder vorm krijgt. Teveel druk om naar het havo of vwo te gaan is geen goede ontwikkeling. Daarom zal er in het voorbereidend beroepsonderwijs vanaf 12 jaar ook veel geïnvesteerd moeten worden. Maar het is niet alleen meer geld, het gaat ook om de kwaliteit en de effectieve en efficiënte maatregelen. Daarom steunen we de oproep van de PO-Raad: het is code rood voor het primair onderwijs, en we moeten er alles aan doen om daar snel groen van te maken.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673