‘Loslaten kwaliteitseisen kinderopvangmedewerkers is kortetermijndenken’

12-10-2021

Om de huidige personeelstekorten in de kinderopvang op te vangen, klinkt de oproep van 125 kinderopvangorganisaties om kwalificaties als een goede taalbeheersing los te laten en ongediplomeerden voor de groep te zetten als aantrekkelijk. Maar op de lange termijn is het funest, vindt de MBO Raad. Adnan Tekin: “Het is niet goed voor de heel jonge kinderen in de opvang, niet voor de studenten en uiteindelijk ook slecht voor de kwaliteit van de kinderopvang zelf.”

De arbeidsmarkt is kwetsbaar. “Veel sectoren hebben op dit moment hoogoplopende personeelstekorten, van defensie tot de zorg, van de horeca tot transport. Aan onze studenten wordt getrokken,” zegt Tekin. Laatste loot aan de stam is dus nu de kinderopvang die kwam met een brandbrief waarin onder meer wordt gepleit voor het loslaten van taaleisen en het eerder voor de groep zetten van studenten. “Maar dat is pleisters plakken. Het leidt af van het échte probleem: personeelstekorten zijn niet op te lossen met het voor groepen zetten van ongediplomeerden en aspirant-medewerkers die de taal onvoldoende op niveau beheersen én de nodige capaciteit in begeleiding vragen. Is die personeelscapaciteit er dan wel?” Kinderopvang is gebonden aan een aantal wettelijke regels, waaronder, naast een beroepsdiploma,  beheersing van de taal op een bepaald niveau. “Dat is natuurlijk niet voor niets. Om in een team samen te kunnen werken moet je elkaar kunnen verstaan en begrijpen. En je hebt te maken met heel jonge kinderen die in de jaren op de kinderopvang al spelenderwijs leren, als voorbereiding op het basisonderwijs. Door dat als bedrijfsleven los te laten, zeg je dus eigenlijk: we vinden kwaliteit even minder belangrijk en vullen onze werkplekken met mensen die eigenlijk nog onvoldoende bagage hebben om voor een groep te staan.” De MBO Raad acht het ook voor de studenten die als volwaardig kracht te worden ingezet kwetsbaar. “Natuurlijk is het aantrekkelijk om zo aan de slag te komen. Maar als het weer minder gaat in de kinderopvang en je hebt je opleiding niet kunnen afmaken ben je kwetsbaar op de arbeidsmarkt. We pleiten er dus voor dat ook de kinderopvang studenten wel in staat stelt hun diploma te halen.´

Investeer in vakkrachten

De MBO Raad ziet voor het ledigen van de nood op personeelsvlak in de kinderopvang andere oplossingen voor de lange termijn. “Onze oproep: investeer als kinderopvang in het aantrekken en vasthouden van de goede vakkrachten. Het verloop is groot en we kunnen onze krachten bundelen. Denk aan bijvoorbeeld coaching op de werkvloer na het behalen van het diploma. Net-gediplomeerden zijn immer starters en hebben nog veel te leren. Als daar aandacht voor is vanuit de werkgever en die ‘nazorg’ kunnen we vanuit de opleidingen leveren, dan draagt dat bij aan werkplezier. En dus het langer binden en boeien van goede vakkrachten en daardoor minder verloop.” Ook de taaleis kan onderwerp van overleg zijn. “Loslaten is echt niet in het belang van de kinderopvang zelf, dat van de taalontwikkeling van de kinderen en dat van de aspirant-medewerkers. Met de kinderopvang kunnen we wel kijken hoe we de taaleisen beter kunnen laten aansluiten bij de beroepspraktijk. Met de kinderopvang kunnen we wel bekijken hoe we de aantoonbaarheid van de taaleisen helder en duurzaam kunnen regelen. Daarbij heeft de school de ruimte om een student een centraal examen aan te bieden of een instellingsexamen, dat zoveel mogelijk beroepsgericht wordt aangeboden zonder aan het vereiste taalniveau in te boeten.”