16 afspraken over schoolkosten

10-07-2018

De MBO Raad heeft met OCW en de JOB in een servicedocument schoolkostenafspraken vastgelegd. Deze 16 afspraken moeten een einde maken aan de onduidelijkheden die er waren. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De afspraken maken helder wie – student of school - waarvoor verantwoordelijk is. De scholen maken op basis van dit document met de studentenraad komend studiejaar afspraken, die per opleiding uiterlijk per studiejaar 2019-2020 ingaan.”

Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals
Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals

In de afgelopen weken heeft de MBO Raad samen met JOB, OCW en de inspectie gewerkt aan het servicedocument schoolkosten. Heerts: “Vorige week heeft dat na zeer pittige discussies geleid tot resultaat. De afspraken over schoolkosten volgen uit het bestuursakkoord dat we in februari sloten met de minister van OCW namens het kabinet.” Uit het bestuursakkoord: De MBO Raad ontwikkelt in samenspraak met JOB en OCW een servicedocument voor instellingen om schoolkostenbeleid vorm te geven en om het gesprek tussen de studentenraad en het bevoegd gezag over schoolkosten te bevorderen. “De nu gemaakte afspraken maken in samenhang duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt: zowel van de school, de student en het leerbedrijf.”

De minister geeft in de brief die zij aan de Kamer stuurde over schoolkosten aan dat de MBO Raad en JOB de scholen en de studentenraden zullen informeren over het beschikbaar komen van het servicedocument. Dit document wordt het komende studiejaar op diverse bijeenkomsten onder de aandacht gebracht van de scholen en de studentenraden.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673