Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

31-08-2015

Sinds 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel basis- en middelbare scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein, en ook een aantal mbo-scholen. Geef het goede voorbeeld en maak uw schoolterrein rookvrij. Om uw school hierbij te ondersteunen is allerlei hulp beschikbaar.

Advies en ondersteuning

Verwacht u weerstand bij het rookvrij maken van uw schoolterrein? Bijvoorbeeld bij medewerkers of leerlingen of studenten? Of voorziet u problemen met de handhaving? Een Gezonde School-adviseur of preventiemedewerker helpt u gratis bij het rookvrij maken van uw schoolterrein. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het creëren van draagvlak bij medewerkers of het maken van een goed handhavingsplan. De contactgegevens van een Gezonde School-adviseur of preventiemedewerker bij u in de regio vraagt u op via rookvrijschoolterrein@gezondeschool.nl of kijk op GezondeSchool.nl.

Op de website van de Gezonde school vindt u bovendien allerlei materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein. Bijvoorbeeld een concreet stappenplan, tips voor gesprekken met medewerkers, leerlingen/studenten en ouders, en inspirerende filmpjes van scholen die al een rookvrij terrein hebben.

Wat is een rookvrij schoolterrein?

Een rookvrij schoolterrein is een terrein waar niet gerookt mag worden. De omgeving is rookvrij voor alle leerlingen/studenten, medewerkers en bezoekers, zonder aparte rookzone of andere uitzonderingen.

Zelf aan de slag

De overheid en gemeenten stellen op dit moment een rookvrij schoolterrein niet verplicht. Scholen moeten dus zelf actie ondernemen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen scholen hierbij. Net als het Longfonds en de partners uit de Alliantie Nederland Rookvrij, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stoptober

In Engeland is het al jaren een groot succes, en ook in Nederland beleefde Stoptober vorig jaar een goede start. 28 dagen samen stoppen met roken vergroot de kans op succes met een factor vijf. Door de gezamenlijke aanpak is Stoptober een uitgelezen kans om het roken in uw school aan te pakken. De onderlinge steun vergroot de kans op succes. Meer informatie volgt vanaf half september op de website stoptober.nl.