Aanpak stagediscriminatie: Adnan Tekin roept studenten, scholen en bedrijfsleven op tot actie

12-11-2020

De campagne #kiesmij die het ministerie van OCW lanceerde als onderdeel van de aanpak van stagediscriminatie, kan rekenen op stevige support van de MBO Raad. “Een mooie campagne die studenten, scholen en leerbedrijven moet ondersteunen in het bespreekbaar maken en bespreken van stagediscriminatie,” zegt Adnan Tekin, voorzitter. “Ik hoop echt dat door de samenwerking met onder meer het bedrijfsleven #kiesmij gaat bijdragen aan gelijke kansen op een stageplek voor iedereen. Ik doe dan ook een beroep op studenten, scholen en bedrijfsleven om te helpen een einde te maken aan alle vormen van stagediscriminatie.”

#kiesmij komt voort uit de gemeenschappelijke werkagenda van het ministerie van OCW, de MBO Raad, JOB, VNO-NCW/ MKB-Nederland, College voor de Rechten van de Mens (CRM), Stichting School en Veiligheid en SBB. Doel is verschillende activiteiten te bundelen voor het bestrijden en voorkomen van stagediscriminatie en het creëren van gelijke kansen voor elke student. De campagne legt het accent op waarom leerbedrijven zouden moeten kiezen voor de diversiteit van talent van mbo’ers. Tekin: “Je afkomst, geslacht, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, een beperking of een andere reden die niets te maken heeft met de opleiding die je volgt, mag er niet toe doen.” De samenwerkingspartners willen zo bewustzijn creëren bij studenten, scholen en leerbedrijven over wat stagediscriminatie is (erkenning dat het er is) en wat je er tegen kunt doen. Tekin: “Stagediscriminatie is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Als het je overkomt kan het enorm veel impact hebben. Daarom is het belangrijk dat we als scholen, studenten en leerbedrijven actie ondernemen. En het hier met elkaar over durven hebben. Daar is deze campagne voor bedoeld.”

#kiesmij wil met een platform en een toolbox voor scholen, studenten en leerbedrijven in de eerste plaats zichtbaar maken dat stagediscriminatie bewust en onbewust voorkomt. Tekin roept alle studenten, scholen en leerbedrijven op krachtig stelling te nemen tegen alle vormen van stagediscriminatie. “Als een student denkt dat hij of zij door een leerbedrijf wordt afgewezen om de verkeerde redenen, dan zijn het juist de school en het leerbedrijf waar dat besproken moet worden. Voor een student is het zo belangrijk dat hij of zij dat in vertrouwen kan bespreken met iemand op school, een docent of een coach. En als inderdaad sprake is van discriminatie, bewust of onbewust, móet er actie wordt ondernomen. Niets doen is geen optie. Ik ben ook zeer blij met de steun van het bedrijfsleven voor deze campagne. Heel belangrijk, want zonder het bedrijfsleven kunnen we dit probleem niet aanpakken. Alle stagiaires van vandaag zijn de werknemers van morgen.”