Adnan Tekin in gesprek met Klaas Verschuure, wethouder mbo gemeente Utrecht: ‘Ik zie mezelf als ambassadeur van het mbo’

13-10-2021

De gemeente Utrecht heeft naast een wethouder onderwijs een wethouder mbo. Dat is Klaas Verschuure. “Als een van de eerste gemeenten in Nederland.” Gedreven door een persoonlijke motivatie, zet Klaas Verschuure het mbo in Utrecht “op een welverdiend podium.” Adnan Tekin ging met deze bevlogen wethouder in gesprek over diens drijfveren en het belang van generiek opleiden en stages.

Kijk je naar zijn schoolloopbaan, dan volgde Klaas Verschuure in zijn eigen woorden “niet de route du soleil maar de route nationale”. Door zijn dyslexie kwam hij op de basisschool niet goed uit de verf. De middenschool met bevlogen docenten en een mix van theorie en praktijkonderwijs, maakte veel goed. “Die combinatie vond ik geweldig,” zegt Verschuure die als wethouder graag de praktijk opzoekt om de theorie te toetsen. Hij haalde zijn mavo-diploma en stroomde op basis van zijn resultaten meteen door naar het vwo om daarna voor de collegebanken te kiezen. Werken in de horeca lag Verschuure in eerste instantie beter dan studeren. Na een paar jaar een eigen horecabedrijf gerund te hebben, koos hij definitief voor de studie Organisatie en Management.

“En nu ben ik wethouder mbo om de kansen die ik zelf heb gekregen door te kunnen geven aan mbo-studenten en mbo-scholen. Zonder mbo’ers gebeurt er niets in het land of in Utrecht. Ik vind het belangrijk om dat te laten zien.” In juni 2021 opende Klaas Verschuure de MBO Straat, samen met mbo-studenten, onder wie Louise Babel, Landelijk Ambassadeur mbo. In samenwerking met de vier Utrechtse mbo-scholen werd de Utrechtse Voorstraat een week lang omgedoopt tot MBO Straat om alle bezoekers te laten zien hoe alom het mbo vertegenwoordigd is in de stad. “Het is Louises missie om de MBO Straat ook landelijk uit te rollen om mensen in andere steden niet alleen het belang van het mbo, maar ook de diversiteit van het mbo te laten zien,” zegt Adnan Tekin. Klaas Verschuure juicht dit initiatief van harte toe. “Een podium voor het Utrechts mbo is een van de vier ambities uit het actieplan Sterk Utrechts mbo dat ik samen met de vier Utrechtse mbo’s heb opgesteld. Daarnaast wil ik samen met hen werken aan gelijke kansen in het onderwijs, gelijke kansen op de arbeidsmarkt en voorbereid zijn op de toekomst.”

Breed inzetbaar

Utrecht wil zich focussen op de sectoren waar nu en in de toekomst veel arbeidskrachten nodig zijn: zorg, ICT, bouw en techniek. Klaas Verschuure: “Iedere student moet vrij zijn om zijn of haar hart te volgen. Dat is het meest duurzaam. Naast een vak leert een student zoveel andere competenties die ook nodig zijn in de maatschappij. Daarom vind ik het belangrijk dat een curriculum niet uitsluitend beroepsspecifiek is ingericht, maar ook aandacht geeft aan generieke competenties zodat iemand breed inzetbaar is. In de zorg, techniek, bouw en ICT zijn er altijd mensen nodig. Daar zou in de voorlichting op middelbare scholen en tijdens open dagen meer aandacht voor mogen zijn.”

“Daarnaast is er nog iets anders nodig om de tekorten in de zorg, techniek, bouw en ICT op te heffen,” vult Adnan Tekin aan. “We willen dat studenten zich in het eerste jaar van hun opleiding breed kunnen oriënteren in de gekozen sector om daarna een gerichte keuze te maken. Daarbij zullen we loopbaanoriëntatie op een hoger plan moeten brengen en kansberoepen een podium bieden in dat eerste jaar. Daarvoor moeten we nog meer samenwerken met het bedrijfsleven. Dit betekent voor onze scholen het een en ander, met name voor de inrichting van het eerste studiejaar. We willen ook inzetten op het behalen van brede certificaten zodat mbo-studenten die straks klaar zijn met hun opleiding makkelijker kunnen her- en bijscholen.”

Stagebegeleiding stimuleren

In 2021 en 2022 stelt de gemeente Utrecht 900.000 euro beschikbaar voor werkgevers om stageplaatsen en leerbanen te stimuleren. “Door de coronacrisis hebben we in Utrecht bijna 1000 stageplaatsen nodig. Met de vier Utrechtse mbo’s, SBB en werkgeversorganisaties hebben we om tafel gezeten hoe we dit het beste konden aanpakken en in welke sectoren de grootste stagetekorten zijn. Ook willen we studenten perspectief op werk bieden. Uit deze gesprekken bleek dat veel bedrijven te weinig stagebegeleiding kunnen inzetten door personeelstekorten of te weinig budget. Het geld is dus met name bedoeld om de stagebegeleiding binnen bedrijven op orde te krijgen,” legt Klaas Verschuure uit.

“Zonder stageplek geen mbo-opleiding. Die twee zijn echt verbonden aan elkaar. Daarom vind ik het mooi dat de Utrechtse mbo’s en de gemeente Utrecht gezamenlijk het Verweij-Jonker Instituut opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar stagediscriminatie. Daaruit blijkt dat er in Nederland structureel iets moet veranderen, wil je iedereen echt gelijke kansen bieden. Daarover wil ik graag vanuit de MBO Raad via het Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie, SBB, gemeentelijke overheden maar ook met het bedrijfsleven en de rest van de samenleving het gesprek voeren,” vult Adnan Tekin aan.

Uit de taboesfeer halen

Klaas Verschuure: “Iedereen weet dat stagediscriminatie plaatsvindt. Het onderzoek van Verweij-Jonker maakte dit expliciet. Daardoor konden we het gesprek aangaan met onderwijsinstellingen, studenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie om het bewustzijn rondom stagediscriminatie te vergroten en dit onderwerp uit de taboesfeer te halen. Dat hebben we als gemeente in gang willen zetten. Dit is een onderwerp waar we de aandacht op moeten blijven vestigen.”

“Een ondernemer moet op talent selecteren en niet op andere factoren zoals afkomst, gender of religie. Er is een schrijnend tekort aan arbeidskrachten, terwijl we in Nederland zoveel talent in huis hebben. Als je dat naar voren brengt, heb je ineens een heel ander gesprek met een ondernemer,” zegt Adnan Tekin. “Dat herken ik,” zegt Klaas Verschuure. Ik ben ook wethouder Economische Zaken en Circulaire Economie. Er liggen genoeg uitdagingen voor de arbeidsmarkt hier in Utrecht en in Nederland. Woningnood, energietransitie, de zorg: we hebben veel mensen nodig om deze klussen te klaren. Daarom moeten we af van hokjesdenken en af van denken in beperkingen. Dat zie ik ook terug in de discussies over de onderwijskolom. In Utrecht hebben we een centrale studentenraad waarin studenten uit het mbo, hbo en wo vertegenwoordigd zijn. Deze raad kreeg het voor elkaar dat ook mbo-studenten kunnen sporten bij de universiteit en lid mogen worden van studentenverenigingen en deel mogen nemen aan de UIT-dagen. Zo doorbreek je hokjes en creëer je kansengelijkheid.