Alle kaderexamens entreeopleidingen beschikbaar

28-06-2016

Het Platform Entree heeft negen examenopdrachten ontwikkeld waar scholen voor het herziene kwalificatiedossier mee aan de slag kunnen. Het kaderexamen bestaat per profiel uit een proeve van bekwaamheid. Afhankelijk van de beroepspraktijksituatie kan een school kiezen voor een specifieke opdracht. Met de oplevering van de kaderexamens voor 9 profielen stimuleert het Platform Entree uniforme examinering op de scholen die voldoet aan de nieuwste exameneisen.

Per 1 augustus gaan alle scholen van start met vernieuwde opleidingen, op basis van de herziene kwalificatiestructuur. De herziene kwalificatiestructuur vormt de basis voor een nog betere en flexibelere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. Ook de opgeleverde kaderexamens voor de entreeopleidingen leveren hieraan een bijdrage. Deze zijn beschikbaar via de website van IHKS.