Andere bekostiging helpt, maar mag niet leiden tot onnodig lang studeren

06-03-2018

De MBO Raad is positief over de afschaffing van de cascadebekostiging. Het ministerie van OCW maakte vandaag bekend dat mbo-scholen met ingang van volgend jaar per student een andere vorm van bekostiging gaan krijgen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: “Dit gaat scholen helpen om studenten die dat nodig hebben langer de tijd te geven om hun diploma te halen.” Tegelijkertijd merkt Heerts op: “Laten we er met elkaar wel voor zorgen dat studenten niet onnodig langer in een opleiding zitten.”

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

De MBO Raad is zoals afgesproken in het op 8 februari gesloten bestuursakkoord met het ministerie in overleg over een andere manier van bekostiging. De zogenoemde cascadebekostiging, die per 1 januari wordt vervanging, werkte in het nadeel van studenten die meer tijd nodig hebben. Ton Heerts: “Met name kwetsbare studenten in de entree en op niveau 2 die meer tijd nodig hebben, waren daarvan de dupe. De minister heeft per student een budget beschikbaar dat ongeveer 5 opleidingsjaren dekt. Kom je in de entree binnen en mag je daarna door op niveau 2, dan heeft de school al een fors deel van het budget gebruikt om te zorgen dat je je startkwalificatie haalt. Wil je nog verder in een opleiding die meerdere jaren duurt, dan legde de school onder de cascadebekostiging geld toe.”

Kansen geven

Het ministerie van OCW benoemt dat als perverse prikkel om studenten die langer de tijd nodig hebben niet aan te nemen, dan wel snel door een opleiding te loodsen. “Gelukkig laat de praktijk zien dat scholen, maar ook vele werkgevers, jongeren echt kansen willen geven. En dat moet ook: iedereen is nodig en de huidige arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerde vakmensen,” zegt Heerts.

Een nieuwe bekostiging moet eraan bijdragen dat scholen ‘lucht’ krijgen voor de studenten die meer tijd nodig hebben om een diploma te halen dat hen kansrijk maakt op de arbeidsmarkt. “De scholen zijn dan beter in staat om deze groep zo goed mogelijk verder te helpen. In bijzondere gevallen moeten jongeren wat mij betreft zelfs tot hun 27ste de kans krijgen.” Heerts legt niet voor niets de nadruk op de positieve effecten van een nieuwe bekostiging op juist kwetsbare jongeren. “We hebben de verantwoordelijkheid om elke jongere te helpen een diploma te halen die daarmee een baan kan vinden en zo in het eigen onderhoud kunnen voorzien.”

Maar een nieuwe bekostiging kan ook negatieve effecten hebben: “We hebben ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat studenten te lang in een opleiding blijven en diploma op diploma stapelen en zo onnodig blijven studeren. De nieuwe bekostiging moet dus ook blijven bevorderen dat jongeren aan de slag gaan op de arbeidsmarkt of naar het hbo.”

Afbeelding van Henk Kuppens

Henk Kuppens

Beleidsadviseur werkgeverszaken, bedrijfsvoering & bekostiging
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673