Artikel in Profiel over Nova College als opleidingsplek

10-11-2016

Het vakblad Profiel besteedt in de november-editie aandacht aan het opleiden van (toekomstige) docenten. In het artikel ‘Practice what you preach’ licht het Nova College in Haarlem toe hoe het de begeleiding van startende docenten versterkt. De school werkt samen met meerdere lerarenopleidingen in de regio. Lees in de bijlage welke stappen het Nova College heeft gezet om structureel te zorgen voor een beter leerklimaat en begeleiding van toekomstige docenten.

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp