Benchmark mbo bevestigt: daling aantallen mbo’ers ingezet

02-11-2022

De MBO Raad presenteert woensdag 2 november 2022 de 17e Benchmark MBO aan de Vaste Kamercommissie OCW. De Benchmark MBO geeft de resultaten weer van het jaar 2021. Een dynamisch jaar vanwege de gevolgen van het coronavirus. In dit jaar is ook veel geld beschikbaar gesteld door het kabinet in het NPO. Dit is terug te zien in de solide financiële resultaten van de scholen.

De gunstige financiële positie van scholen in 2021 is geen garantie voor een financieel solide toekomst. Veel scholen hebben last van de hoge energieprijzen en exploitatiekosten en investeren flink om te verduurzamen.

Daarnaast toont de Benchmark in het jaar 2021 voor het eerst de ingezette daling van het totaal aantal mbo-studenten. Door de coronacrisis bleven aanvankelijk meer studenten op school. De gunstige vooruitzichten op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat zowel gediplomeerden als ongediplomeerden uitstromen uit het mbo. De daling van het aantal studenten dat voor het mbo kiest, zal doorzetten, onder meer als gevolg van de bevolkingsopbouw van Nederland met een afnemend aantal jongeren. Dat betekent minder instroom van studenten.

Deze krimp van de studentenaantallen zal uiteindelijk belangrijke gevolgen gaan hebben voor het onderwijs. De verschillen tussen bepaalde regio’s en de daar gevestigde scholen zullen verder toenemen, en initiatieven zullen nodig zijn om essentieel beroepsonderwijs te behouden.

Kansen

Met de grote vraag om meer mbo-gediplomeerden in onder andere de zorg en techniek, zullen nieuwe kansen ontstaan. De ambities op het terrein van een Leven Lang Ontwikkelen sluiten met de juiste voorwaarden naadloos aan bij waar het mbo al jarenlang goed in is: het opleiden van de vakmensen voor de toekomst!