Bestuursakkoord mbo: uitvoering afspraken mbo en kabinet op koers!

30-10-2018

De mbo-scholen maken met hun partners in de regio stevig werk van de afspraken in het in februari 2018 gesloten bestuursakkoord tussen de MBO Raad (namens de scholen) en de minister van OCW (namens het kabinet). Dat blijkt uit het eerste stand van zaken-overzicht dat de MBO Raad samen met de minister van OCW naar de scholen stuurde. Ton Heerts: “De scholen ronden nu hun kwaliteitsplannen af en ook op leven lang ontwikkelen maken we stappen.”

Het mbo was de eerste sector die een bestuursakkoord wist te sluiten met het pas aangetreden kabinet. Heerts: “En dat schept natuurlijk verplichtingen. Daar zijn we ons zeer van bewust. Tegelijk motiveert het zeer om ook vaart te maken. Bijvoorbeeld op een leven lang ontwikkelen. We hebben in het akkoord met elkaar afgesproken dat  ons sterk maken voor een optimale inzet van de publiek opgebouwde infrastructuur voor permanent leren voor volwassenen. We moeten dus zo snel mogelijk de drempels voor scholen en volwassenen kunnen wegnemen.”

Een voorbeeld van zo’n drempel is het als volwassenen nog moeten voldoen aan generieke eisen terwijl een eerder diploma daarin al voorziet. “Het akkoord is nog jong en we zijn toch nu al hard op weg op dat goed met elkaar te regelen. Je ziet dat ook het kabinet de urgentie van het oplossen van dit soort zaken voelt.” Heerts doelt daarmee ook op de visie van het kabinet op een leven lang ontwikkelen die de minister van Sociale Zaken onlangs presenteerde. “Met een hoofdrol voor het mbo. Ons bestuursakkoord leidt dus niet alleen tot het uitvoeren van de afspraken in zo’n akkoord, maar het leidt ook tot het verbinding tussen de werkvelden van ministeries.”

bestuursakkoord_ondertekening.jpg
De minister van OCW en de voorzitter van de MBO Raad in februari 2018 bij de ondertekening van het Bestuursakkoord.

Een andere stand van zaken die de gezamenlijke brief van de minister van OCW en de MBO Raad aan de scholen belicht, is het maken van kwaliteitsplannen. “We hebben afgesproken dat alle scholen uiterlijk eind oktober deze kwaliteitsplannen opleveren. En dat gaat lukken! In de plannen staan de afspraken die de scholen met de samenwerkingspartners in hun regio maken. Belangrijk, want het mbo heeft in de regio een sleutelpositie, als opleider van geode vakmensen en burgers.” De plannen worden vervolgens door de commissie Scheffer uiterlijk eerste kwartaal 2019 beoordeeld. “Ook daar houden we de vaart in, hoe eerder de scholen met bedrijfsleven, gemeenten en andere partners kunnen uitvoeren, hoe beter, Daar plukken studenten, docenten en instructeurs in de scholen, de arbeidsmarkt en de samenleving in de regio de vruchten van.”

Ook in de stand van zaken is opgenomen dat de MBO Raad en het ministerie/het kabinet het oneens zijn over de doelmatigheidskorting die het onderwijs is opgelegd.  

De MBO Raad is voornemens de stand van zaken periodiek te herhalen.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673