Betere beoordeling van praktijkexamens met rubrics

17-10-2016

Een vakkundige beoordeling van studenten in een praktijksituatie vraagt veel van scholen. De bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV) komt examinatoren tegemoet en heeft een voor het mbo inzetbare manier van beoordelen met rubrics ontwikkeld.

Studenten - Afbeelding van ID College
Afbeelding van student op het ID College

Een rubric is een beoordelingsmatrix waarop examinatoren hun studenten per onderdeel kunnen beoordelen op een aantal beheersingsniveaus. Stichting Praktijkleren gaat bij de exameninstrumenten voor de herziene kwalificatiedossiers van de bedrijfstakgroep ZDV gebruik maken van dit beoordelingsinstrument. Wanneer examinatoren werken met rubrics verbetert dit de betrouwbaarheid van de beoordeling.

De afgelopen periode heeft Stichting Praktijkleren voor de bedrijfstakgroep ZDV rubrics ontwikkeld op het kwalificatiedossier Veiligheid en Vakmanschap. Dit gebeurde voor een selectie van kerntaken die de student moet beheersen. Er is ook een werkwijze opgesteld diescholen in staat stelt deze beoordelingsmatrix te ontwikkelen voor praktijkexamens op andere kwalificatiedossiers. Alle documenten zijn beschikbaar via het servicepunt IHKS en binnenkort op deze website.

Het project is onderdeel van de examenprojecten voor een betere examinering in het mbo.

Afbeelding van Yvon van de Steenhoven

Yvon van der Steenhoven