Brief voorgenomen bezuinigingen subsidie praktijkleren

29-06-2018

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven schrijven een brief aan de minister van OCW over de dreigende uitkleding dan wel afschaffing van de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). De brief is te downloaden via de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).