CBS-cijfers tonen aan: mbo is logische route naar hbo

01-12-2016

De vandaag gepubliceerde CBS-cijfers tonen aan dat het mbo een volwaardige beroepsroute is. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “84% van de vmbo’ers kiest voor een opleiding in het mbo. 16% gaat naar het havo. Het inkomen van de ouders lijkt nauwelijks invloed te hebben op deze keuze.”

Afbeelding van student van Rijn IJssel
Studenten van Rijn IJssel

Volgens Heerts laten de cijfers zien hoe het mbo succesvol bijdraagt aan meer gelijke kansen. “Er zijn twee routes naar het hbo: de havo en het mbo. Uit de cijfers van CBS blijkt dat het inkomen van de ouders nauwelijks invloed heeft op de keuze voor de route: het merendeel van de vmbo’ers kiest voor het mbo. Dat bewijst des te meer dat het mbo de belangrijkste leverancier is van vakmensen voor de arbeidsmarkt, van maatschappelijk bewuste deelnemers aan onze samenleving en een uitstekende route biedt naar vervolgonderwijs.”

Na afronding van een beroepsopleiding kiest 37% van de mbo’ers voor een vervolgopleiding op het hbo. Heerts: “De andere 63% van onze studenten maakt de stap naar de arbeidsmarkt of kiest een vervolgopleiding binnen het mbo.”

Het CBS heeft becijferd dat van de leerlingen die via de gemengde/theoretische (g/t) vmbo-leerweg naar het havo gingen (16%) er uiteindelijk ruim zes op de tien doorstroomden naar het hbo. Volgens het CBS speelt mogelijk het inkomen van de ouders daar een rol in. Leerlingen uit huishoudens met weinig of juist een hoog inkomen gaan vanuit het vmbo-g/t ongeveer even vaak naar de havo of het mbo. Er zijn echter wel verschillen in de uiteindelijke doorstroom naar het hbo. Van de leerlingen vmbo-g/t uit een huishouden met weinig inkomen zat na vijf jaar 32 procent op het hbo. Van deze leerlingen uit een huishouden in de hoogste inkomensgroep was dit 40 procent.

Ton Heerts: “Dat zijn cijfers om goed in de gaten te houden: wat gebeurt er met die andere jongeren? Verlaten zij zonder startkwalificatie het havo? Wij willen als mbo onze hand uitsteken richting deze jongeren, hun ouders en gemeenten en er alles aan doen om te zorgen dat deze jongeren alsnog een beroepsdiploma te halen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Het mbo biedt kansen voor iedereen!”

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673