Conceptkaderexamens voor entreeopleidingen opgeleverd

09-09-2015

De werkgroep Examinering van het platform Entree heeft voor alle profielen van de entreeopleidingen kaderexamens ontwikkeld. Het kaderexamen per profiel bestaat uit een proeve van bekwaamheid. De proeve wordt afgenomen in de (gesimuleerde) beroepspraktijk. Om te zorgen voor aansluiting bij de concrete context wordt gewerkt met (deel)opdrachten. Al naar gelang de beroepspraktijksituatie kiest een school voor een specifieke opdracht.