Congres bedrijfstakgroep ZWS: innovatief en leerzaam

27-03-2018

Op 13 en 14 maart organiseerde de bedrijfstakgroep Zorg Welzijn en Sport (ZWS) in Congrescentrum 1931 in Den Bosch het Congres ZWS met als thema ‘Innovatie: het (h)eerlijke verhaal’. Deze titel verwijst naar de ervaring van velen in de mbo-scholen dat innovatie heerlijk kan zijn áls de beoogde verandering is geslaagd. Maar ook geldt dat er een ‘eerlijk’ verhaal over kan worden verteld: wat ging er nu lastig? Wat ging er misschien zelfs helemaal mis? Hoe hebben we ervan geleerd en welke lessen kunnen we overdragen?

Tijdens de opening door dagvoorzitters Harrie Bemelmans en Hanny Vroom (beiden zijn tevens kerngroeplid van btg ZWS) kon landelijke projectleider Danny van Deursen van het Zorgpact de werkwijze en meerwaarde van het Zorgpact over de bühne brengen. Hierna was het podium geheel voor Arend Ardon. Hij liet helder zien dat niet alleen de wijze van innoveren is veranderd, maar ook de manier waarop over innoveren wordt gesproken. Taal –als spiegel van de ziel- is belangrijk. Spreken veranderaars in uw school over vernieuwing in termen als: ‘sense of urgency’ creëren, ‘problem solving’, een veranderplan uitrollen en structuren & systemen ontwikkelen? Dan kijken ze op een gedateerde manier naar verandering. We willen liever dat scholen broeinesten zijn van innovatie, waar een leercultuur heerst en onderlinge feedback welig tiert, ondernemerschap wordt getoond, wordt verbonden en samengewerkt, en waar het heilige vuur brandt. Daar horen hele andere termen bij als ‘sense of belonging’, ‘storytelling’, de ‘why & belief’, creëren en beweging mogelijk maken.

congres btg ZWS, zorgrobot
Workshop van ROC Mondriaan: We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan! over technologie in de zorg. Hoe pak je innovatie aan?

De weg naar resultaat
Voor en na de goed verzorgde lunch begaven de deelnemers zich naar de workshop van hun keuze. In elke workshop stond het (h)eerlijke verhaal over innovatie centraal. De prachtigste projecten kwamen voorbij in de volle breedte van de btg. De workshops gingen niet uit van het slechts presenteren van de bereikte resultaten, maar gingen vooral over de weg er naar toe. Workshophouders wisselden telkens van een rol als presentator naar begeleider van een betekenisvolle dialoog tussen de deelnemers over geleerde lessen, (denkbeeldige) hobbels en onmogelijkheden. En telkens werd de vertaalslag gemaakt naar de eigen school!

Vraag ‘hoe groei je in het beroep?’
Erica Aalsma vertrok als tweede ‘key note’ met gierende banden naar het thema vakmanschap in het beroepsonderwijs. Wat is dit vakmanschap precies in een onderwijsomgeving waar de O van onderwijs het van de B van beroep heeft gewonnen? De oplossing ligt in het stellen van de wezenlijke vraag: hoe groei je in het beroep? Door de bron van het leren van het beroep in de werkplek te organiseren, ontstaat een krachtige, beroepsgerichte leeromgeving. In een krachtige leeromgeving gaat het om het aanleren van vakkennis en –vaardigheden, het ontwikkelen van reflectief werkgedrag, oefenen in een up-to-date leeromgeving en leren tijdens het werken om zo ‘hands on’ ervaring op te doen. Een zin die erg aansloeg in de zaal was dat wanneer de school en haar partners vertrekken vanuit de vraag ‘hoe groei je in het beroep?’, en daar dan kennis en handelen aan toevoegen, vanzelf voldaan wordt aan het kwalificatiedossier.

Werkbezoeken in teken van het (h)eerlijke verhaal
De tweede dag van het congres begon onder voorzitterschap van Michael de Kort en Gusta van der Zanden (eveneens kerngroepleden van btg ZWS) met een workshopronde. Nog duizelig van de alhier opgedane inspiratie begaven de deelnemers zich naar de gereedstaande bussen om op werkbezoek te gaan. Het Koning Willem I College stelde in samenwerking met de organisatie van het congres haar contacten met lokale en regionale partners beschikbaar voor werkbezoek ter plaatse. Ook in deze werkbezoeken stond het (h)eerlijke verhaal centraal. Er was – net als bij de workshops – weer sprake van een grote keuzevrijheid. Of deelnemers nu als achtergrond sport & bewegen, zorg, welzijn of assisterenden gezondheidszorg hadden, voor elk was er wat wils. Bij terugkomst werden zij ontvangen door Ben van der Burg. De oud-schaatser, columnist en IT-ondernemer raasde als een Roeland over en voor het podium en behandelde vooral de vraag of de toekomst al begonnen was (nee; die is er al!) en of we innovaties vooral ‘smart’ (niet doen!) of ‘smooth’ moesten benaderen. Die ideeën die in mate specifiek en meetbaar, maar vooral onrealistisch, onacceptabel en humoristisch zijn (samen ‘smooth’), maken de meeste kans om uit te groeien tot succesvolle doorbraken.

De deelnemers waren het roerend met elkaar eens: dit congres was intensief maar o zo leerzaam en inspirerend geweest. Op naar het btg Congres ZWS 2020!

 

René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging