Corona-update: over naar afstandsonderwijs, uitgezonderd examens, praktijkonderwijs, kwetsbare jongeren

14-12-2020

Vanaf woensdag schakelen de mbo-scholen, net als het andere onderwijs, over naar afstandsonderwijs, zo maakte premier Rutte vanavond bekend tijdens zijn toespraak. Examens en praktijkonderwijs kunnen nog wel op locatie gegeven worden. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: ‘En ook kwetsbare jongeren op alle niveaus kunnen we op de scholen blijven opvangen. Dat is belangrijk; juist deze jongeren mogen we niet uit beeld laten raken.’ De maatregelen voor het gehele onderwijs gelden tot en met 17 januari.

De aangekondigde maatregelen betekenen dat het mbo terugkeert naar het onderwijsaanbod zoals dat van kracht was in maart 2020. Tekin: ‘De scholen hebben inmiddels zoveel ervaring opgedaan met online onderwijs, dat het minder stevig schakelen is dan tijdens de eerste zware lockdown. Maar een bittere pil blijft het natuurlijk. We willen het beste beroepsonderwijs bieden aan al die studenten en niet alles kan nu eenmaal online. Vandaar dat we heel blij zijn met onder meer de uitzondering voor praktijkonderwijs.’ Tekin heeft begrip voor de maatregelen die het Kabinet nu neemt. ‘Met als insteek dat contacten echt zoveel mogelijk beperkt dienen te worden om de opmars van het virus in de samenleving te stuiten. Dus onderwijs dat wél op locatie kan plaatsvinden, blijft gebonden aan de 1,5 meter en de mondkapjesplicht.’

Zorgen maakt de voorzitter van de MBO Raad zich des te meer over studenten die door de andere maatregelen van het Kabinet nu hun stages en leerwerkplekken zien wegvallen. “De retail is een belangrijke sector, we leiden ook daar veel jongeren voor op. Met het sluiten van niet-essentiële winkels vallen dus opnieuw veel leerwerkplekken weg, tot tenminste 19 januari van het nieuwe jaar.’ Tekin hoopt dat de lock down-periode tot 19 januari 2021 voldoende zal zijn om het coronavirus terug te dringen en daarna de draad weer langzaam op te pakken. ‘Perspectief is belangrijk, voor onze studenten en docenten, en met vaccins in aantocht gloort er echt hoop. Maar we zijn er ook met vaccins en sneltesten natuurlijk nog lang niet terug bij normaal mbo.’ De komende periode blijft de MBO Raad in nauw overleg met het ministerie. Voor overleg over de consequenties voor het mbo, waaronder de effecten van de maatregelen op de stages en leerwerkbanen, maar ook op educatie en inburgeringsonderwijs. “Voor inburgeraars is online onderwijs over het algemeen geen optie.’ Ook voor het vavo en vmbo ligt er een uitdaging. ‘Voor de leerlingen van deze twee onderwijssoorten, die allebei een springplank kunnen zijn naar het mbo, is het natuurlijk ook een extra moeilijke periode. Zij gaan zich de komende maanden voorbereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs. Onder deze omstandigheden is dat natuurlijk een hele kluif. We gaan er met het voortgezet onderwijs alles aan doen om ervoor te zorgen dat die voorbereiding inclusief waardevolle examens ertoe doet.’

De maatregelen voor het mbo tot 17 januari 2021 samengevat:

  • Mbo-scholen schakelen over op volledig afstandonderwijs.
  • Uitzonderingen voor activiteiten op locatie zijn: examens, praktijkonderwijs en kwetsbare jongeren op alle niveaus.
  • Verzwaarde lockdown geldt voor het onderwijs tot en met 17 januari