CORONA-UPDATE Waarschuwing onjuiste beeldvorming: mondkapjes géén basis voor meer studenten op school

06-10-2020

In de politiek lijkt het idee post te vatten dat gebruik van mondkapjes in het mbo ervoor kan zorgen dat meer studenten vaker naar school kunnen. Adnan Tekin: “Ik wil echt waarschuwen voor onjuiste beeldvorming. In het beroepsonderwijs zijn we gebonden aan onder meer de 1,5 meter regel. En dat is niet voor niets: de veiligheid van studenten en medewerkers staat met een stevige stip op 1. Mondkapjes zijn geen vervanging van die regel, maar een aanvulling. Zodra die richtlijn wijzigt in positieve zin, kunnen we hopelijk meer studenten ontvangen.” Morgen debatteert de Tweede Kamer over corona en onderwijs.

Veiligheid studenten en medewerkers op 1

Anders dan in het vo geldt in het beroepsonderwijs de 1,5 meter regel van het RIVM. Het Kabinet heeft dat onderscheid gemaakt op basis van onderzoek naar besmettingsgevaar onder jonge jongeren. Dit verhoogde besmettingsgevaar levert uiteraard ook risico’s op voor medestudenten en werknemers. Tekin: “De mbo-scholen hebben hun onderwijs op locatie ingericht op onder meer deze regel. Dat betekent in de praktijk dat gemiddeld 30% van onze studenten een aantal uur per week naar school kan. Hoe scholen de uren op school vormgeven, ligt onder andere aan de ruimte die een school op z’n locatie of locaties met inachtneming van de 1,5 meter kan bieden. Een school met veel ruimte door bijvoorbeeld meerdere locaties heeft meer mogelijkheden dan een school die bestaat uit één of twee locaties.”

Maatschappelijk sentiment 

Voorop staat de veiligheid van studenten en medewerkers. “De scholen doen hun uiterste best om vanuit dat perspectief de beste leer- en werkomgeving te bieden. En natuurlijk begrijpen we dat dit geen optimale situatie is. Het mbo staat midden in de samenleving, dus alle effecten van de crisis zien we in de school terug, bij onze studenten en medewerkers.” Het is daarom dat de MBO Raad nu reageert op in de politiek levende ideeën dat het ook wel anders zou kunnen. “Dat speelt in op een maatschappelijk sentiment dat we goed begrijpen. Tegelijk moeten we met z’n allen vertrouwen op het Kabinet, op de wetenschap en de corona-experts. Kritisch zijn is goed, moet zelfs. Maar ook buiten de school geldt de 1,5 meter regel, met in binnenruimtes een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. Dat is niet voor niets. Verwachtingen wekken dat het in het mbo wel anders kan zonder dat onder de ideeën feitelijk bewijs ligt, is niet de goede richting. Ik zou het zelfs ondoordacht willen noemen.”