Curriculumplanner burgerschap mbo vanaf nu beschikbaar

12-04-2018

Voor onderwijsteams die werken aan het vertalen van hun burgerschapsvisie naar een curriculum heeft het Netwerk burgerschap mbo de Curriculumplanner burgerschap ontwikkeld. 

In 2017 is het gespreksinstrument ‘Een goed gesprek’ ter beschikking gesteld aan mbo-scholen. Met behulp hiervan kan het gesprek over de plaats en de waarde van burgerschap in de school en/of binnen de opleiding worden opgestart. Maar hoe vertaal je de uitkomsten van dat gesprek vervolgens naar een curriculum voor burgerschap?

De Curriculumplanner burgerschap is dan ook een logisch vervolg. Dit is een hulpmiddel om in teams de visie op en de praktijk omtrent het burgerschapsonderwijs te verkennen, daarin keuzes te maken en de gewenste richting voor de toekomst te bepalen. De Curriculumplanner bestaat uit vijf verschillende modules:

1. In kaart brengen van de bestaande visie en leerdoelen
2. Aanknopingspunten vinden tussen het kwalificatiedossier en burgerschap
3. De huidige en gewenste situatie inventariseren
4. Curriculumschets maken
5. Implementatie

In de bijgeleverde PowerPoint presentatie en instructie staan praktische tips en een voorbeeldplanning voor een workshop met de Curriculumplanner burgerschap.