In de media: gescheiden werelden in het Nederlandse onderwijs

21-04-2016

In de media deze week veel aandacht voor tweedeling in de maatschappij en de consequenties die dat heeft in onder meer het onderwijs. Een voorbeeld is de Groene Amsterdammer deze week: “Er dreigt, ook in Nederland, een ‘generatie apart’ te ontstaan,” Het opinieblad besteedt een themanummer aan de gescheiden werelden van hoog- en laagopgeleiden in onder andere het onderwijs.   

Weegschaal - Afbeelding van Chris Potter, Flickr.com, CC-licentie

Jongeren in Nederland leven steeds meer gescheiden van elkaar. Opleidingsniveau bepaalt niet alleen met wie leerlingen in de klas zitten, maar ook wie zij bij de sportvereniging of later op de werkvloer tegenkomen. Dit werkt een maatschappelijke tweedeling in de hand. Hoe komt dit? Dat is de vraag die centraal staat in het themanummer van de Groene Amsterdammer. Ligt de verantwoordelijkheid bij hoogopgeleide ouders of moet het ontstaan van de Nederlandse ‘meritocratie’ worden beschouwd als de uitkomst van politiek beleid?

Bijdrage mbo

Vorige week bleek uit ’De staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie hoezeer het opleidingsniveau van ouders bepalend is voor het onderwijspad van hun kinderen. Kinderen van hoger opgeleiden krijgen vaker een hoger schooladvies dan hun Cito-score rechtvaardigt en halen uiteindelijk een hoger diploma dan kinderen van laagopgeleiden met hetzelfde intelligentieniveau.

Het mbo wil zijn bijdrage leveren om tweedeling in de samenleving tegengaan. In een van de vijf oproepen aan de politiek vragen mbo-scholen daarom onder meer vroegselectie in het onderwijs aan te pakken. Jongeren langer bij elkaar houden, kan bijdragen aan een meer doordachte en scherpere keuze voor beroepsonderwijs. Dit kan bereikt worden met bijvoorbeeld gecombineerde schooladviezen en een langere brugperiode. Wanneer jongeren langer met elkaar optrekken kan dit bovendien een positief effect hebben op hun begrip voor elkaar en een bijdrage leveren aan het tegengaan van polarisatie.