De menselijke maat in het mbo: het vervolg

25-01-2016

De MBO Raad, de JOB, het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en het Platform Medezeggenschap hebben vandaag een gezamenlijke brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor OCW over de menselijke maat in het mbo.

 

Deze brief is gericht op een Kamerdebat over governance in het mbo op 3 februari. De brief is een vervolg op de gezamenlijke brief met andere partijen van 10 december 2015 en is een concretisering van de toen geformuleerde intenties.

 
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673