Diplomawaardering voor instroom in het (v)mbo

24-11-2015

In opdracht van het ministerie van OCW stelt SBB al jarenlang de waarde van een buitenlands diploma in vergelijking met het Nederlandse (v)mbo vast. Als een student met een buitenlands diploma zich bij een mbo-school voor een opleiding meldt, bepaalt SBB kosteloos de waarde van dit diploma. Binnen een week geeft SBB per e-mail een advies over het opleidingsniveau van de student. Met de huidige toestroom van vluchtelingen kan de school zo studenten laten instromen op het niveau dat bij hen past. 

Dienstverlening voor vluchtelingen

Sinds 1 januari 2015 hebben vluchtelingen en andere nieuwkomers de mogelijkheid om gratis hun buitenlandse diploma te laten vergelijken met het Nederlandse onderwijssysteem. Hiervoor kunnen zij een advies aanvragen bij de afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking van SBB. Ook als vluchtelingen geen opleidingsdocumenten meer hebben, kunnen zij advies krijgen over hun opleidingsniveau in de vorm van een Indicatie Onderwijsniveau. Deze advisering is onderdeel van de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt die sinds 1 januari 2015 verplicht onderdeel uitmaakt van het inburgeringsexamen. Personen die willen naturaliseren of een verblijfsvergunning onbepaalde tijd willen aanvragen, kunnen hiervan ook gebruik maken.

SBB voert de diplomawaardering of Indicatie onderwijsniveau gratis uit in opdracht van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met EP-Nuffic.