Eerste Kamer stemt voor invoering lerarenregister

23-02-2017

Een meerderheid in de Eerste Kamer van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF en PVV heeft 21 februari gestemd voor de invoering van het wetsvoorstel lerarenregister. Tijdens de plenaire behandeling op 14 februari deed staatssecretaris Dekker van OCW nog wel enkele toezeggingen om aan de kritiek van verschillende partijen tegemoet te komen.

Zo kondigde hij aan de invoering van het register met een jaar uit te stellen, dus pas op z’n vroegst per 1 augustus 2018. Ook de deadline voor de gegevenslevering schuift met een jaar op, net als het (gedragen) voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels. In 2023 volgt een evaluatie over diverse aspecten van het wetsvoorstel.

Mede naar aanleiding van de brief van de MBO Raad, PO-Raad en VO-raad is dus de invoering van het lerarenregister met een jaar uitgesteld. De te korte invoeringstermijn was één van de zorgpunten die de sectorraden uitten voorafgaand aan de behandeling.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673