Examenproducten Handel opgeleverd

17-11-2016

De bedrijfstakgroep Handel heeft tijdens een werkconferentie bij scholen met handel- en mode-opleidingen de wensen voor het examensysteem en de examenproducten geïnventariseerd. Op basis hiervan is de bedrijfstakgroep aan de slag gegaan met een vernieuwd aanbod en aan nieuwe examenplannen. Inmiddels zijn de bijbehorende documenten van deze examenprojecten opgeleverd.

Afbeelding van student uit bedrijfstakgroep Handel

De examenplannen zijn beschikbaar via het overleg- en informatieplatform van de bedrijfstakgroep Handel. Het gezamenlijke advies kunnen scholen via de MBO Raad en het servicepunt IHKS raadplegen. Dit geldt ook voor de andere documenten.

De bedrijfstakgroep Handel levert met de examenprojecten een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. De MBO Raad zet zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s. De projecten 'Verbetering aansluiting examens Mode' en 'Afstemming productaanbod examinering Handel en Mode' zijn gefinancierd met subsidie van het ministerie van OCW.

 

Karin Geurts

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673