Financiële compensatie mbo’ers in lijn met oproep MBO Raad

30-06-2016

Minister Bussemaker komt tegemoet aan de oproep van de MBO Raad, Leergeld, VNG en studentenorganisatie JOB: ouders van minderjarige mbo’ers krijgen vanaf komend studiejaar financiële compensatie voor de schoolkosten wanneer zij een laag inkomen hebben. De MBO Raad is tevreden dat een deel van minderjarige mbo-studenten kan rekenen op deze ondersteuning, maar vraagt ook aandacht voor de groep studenten die geen tegemoetkoming ontvangt.

Afbeelding van student van Rijn IJssel

De minister maakt vijf miljoen euro vrij voor haar plan. In het najaar volgt een structurele oplossing voor ouders die moeite hebben de schoolkosten voor hun 16- en 17-jarige kinderen op het mbo te betalen. De compensatie is bedoeld voor mbo-studenten die een bol-opleiding volgen.

De MBO Raad publiceerde in maart dit jaar samen met studentenorganisatie JOB, Leergeld en VNG een pamflet met de oproep financiële drempels voor mbo-studenten weg te nemen. Sinds de afschaffing van de wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) in 2015 is het budget voor minimagezinnen overgegaan naar het kindgebonden budget. Hierdoor is de financiële positie van ouders met een minimuminkomen en kinderen in het mbo onder druk te staan.

Het initiatief van de minister is een eerste stap in de goede richting. In lijn daarmee vraagt de MBO Raad aandacht voor de gelijke behandeling van alle minderjarige mbo-studenten in vergelijking met hun leeftijdsgenoten op het vo. Zij krijgen financiële ondersteuning voor onderwijsbenodigdheden en minderjarige mbo’ers niet. Het verzoek om gelijke compensatie is daarom ook één van de vijf oproepen van de MBO Raad aan de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673