'Geef de regie op inburgering aan gemeenten'

27-03-2017

Scholen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten luiden de noodklok over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid en pleiten voor maatregelen. Een alliantie van vertegenwoordigers heeft een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat hun kansen op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt toenemen. De MBO Raad is één van de ondertekenaars van het pamflet.

Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

Sinds gemeenten geen rol meer hebben in de inburgering van nieuwkomers zijn de slagingspercentages van het inburgeringsexamen verslechterd. Dit bleek eerder dit jaar uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. De informatievoorziening aan inburgeraars voldoet niet en het aanbod van taalaanbieders is voor inburgeraars onoverzichtelijk en sluit niet altijd goed aan bij de capaciteiten van de inburgeraar. Omdat de mogelijkheid van duale trajecten bijna volledig is weggevallen, hebben inburgeraars minder kansen voor duurzame deelname aan de arbeidsmarkt.

De alliantie van scholen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten beschouwt een aanpak waarbij ketenpartijen samenwerken als het meest effectief omdat dit de inburgering en integratie versnelt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. Daarom spreekt het voor zich dat zij ook nieuwkomers geïntegreerde maatwerk-trajecten aanbieden, in samenspraak met taalinstituten, onderwijsinstellingen (zoals mbo-scholen), werkgevers en vluchtelingenorganisaties.

De ondertekenaars willen dat nieuwkomers goede maatwerkondersteuning krijgen van de gemeente. Er moet meer sturing komen op de kwaliteit van de inburgeringstrajecten en het aanbod moet verbreed worden zodat inburgeraars een traject kunnen kiezen dat aansluit bij hun capaciteiten.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft het initiatief voor de gezamenlijke oproep genomen. Het pamflet is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa. Naast de MBO Raad hebben onder andere de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de NRTO en de G32 het pamflet ondertekend.

Vanuit de MBO Raad is eind vorig jaar een netwerk Vluchtelingen in het mbo van start gegaan. Dit netwerk verspreidt en deelt kennis en ervaring over de toelating van vluchtelingen in het mbo en de ontwikkeling van onderwijstrajecten.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673