Geef scholen ruimte voor succesvolle herziening kwalificatiestructuur

14-04-2016

Onderzoek naar de voortgang van de invoering herziening kwalificatiestructuur heeft de voorkeur boven de overhaaste invoering van nieuwe regels die het tijdspad verstoren. Dit stelt Rien van Tilburg, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, namens Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor OCW.

De invoering van de maatregelen bij de herziening van de kwalificatiedossiers en de bijbehorende keuzedelen vraagt veel van de mbo-scholen. Een deel van de Tweede Kamercommissie voor OCW overweegt een motie in te dienen die van negatieve invloed zou zijn op de kwaliteit van dit proces: bij studenten die na 1 augustus 2018 afstuderen zouden de resultaten van de keuzedelen mee moeten tellen voor de slaag-/zakregeling. De cohortregeling zou daarmee komen te vervallen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673