Gezamenlijke oproep: 'Laat rekenen pas in 2020 meetellen voor diplomering in het mbo'

06-12-2018

Rekenen kan in het mbo, net als in het vo, pas vanaf studiejaar 2020-2021 voor het eerst meetellen voor de diplomering. Dit stellen BVMBO, JOB, NRTO en de MBO Raad in een gezamenlijke brief aan de minister van OCW. Voor mbo-scholen is er anders onvoldoende tijd voor een zorgvuldig invoeringstraject met het risico op onzorgvuldige examinering en/of foutieve diplomabeslissingen. Het is voor de briefondertekenaars onacceptabel dat mbo-studenten en docenten de dupe worden van onzorgvuldig beleid.

De minister van OCW kondigde in november haar voornemen aan dat rekenen in het mbo vanaf 2019-2020 gaat meetellen. Voor BVMBO, JOB, NRTO en de MBO Raad is het positief dat er nu eindelijk duidelijkheid komt voor leerlingen, studenten en docenten in het vo en mbo, maar tegelijkertijd hebben de organisaties hun zorgen over het ingangsmoment.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673