Grip op betere praktijkbeoordeling examens Hout en Meubel

25-10-2016

Wanneer examineer je wel en niet in de beroepspraktijk? Op welke manier organiseer je een onafhankelijke beoordeling als je wilt examineren in de beroepspraktijk? En over welke vaardigheden en kennis moet de praktijkbeoordelaar beschikken? De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft een examenproject afgerond dat een antwoord geeft op deze vragen.

Afbeelding van slidedoc Samenwerken aan slidedoc Hout & Meubel
Afbeelding van de slidedoc Samenwerken aan Hout & Meubel

Met het examenproject is een inventarisatie gemaakt van de bestaande examenpakketten en –instrumenten bij de opleidingen Hout en Meubel. Daaruit kwam een advies met de gemeenschappelijke uitgangspunten voor de examinering in de beroepspraktijk. Er is onder andere een slidedoc ontwikkeld met richtlijnen en collectieve afspraken. De afspraken gaan over het opstellen van examens, het vaststellen van de deskundigheid van praktijkbeoordelaars en de borging van de kwaliteit van de examinering in de beroepspraktijk.

Daarnaast heeft de bedrijfstakgroep een voorstel voor een online leeromgeving uitgewerkt voor de verbetering van de deskundigheid van praktijkbeoordelaars. De realisatie daarvan valt buiten de scoop van het examenproject en start binnenkort.

Het examenproject is gefinancierd met subsidie van OCW. De bedrijfstakgroepen van de MBO Raad leveren met verschillende examenprojecten een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. Zij zetten zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673