Handreikingen examinering keuzedelen beschikbaar

25-10-2016

De invoering van keuzedelen stelt scholen voor nieuwe vraagstukken. In het kader van de Examenagenda mbo heeft de MBO Raad in samenwerking met mbo-scholen handreikingen ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen aan de slag om examens voor keuzedelen te ontwikkelen. De handreikingen zijn beschikbaar via het servicepunt Examinering mbo en het servicepunt IHKS. Het gaat om meerdere documenten: een stappenplan met verantwoordingsdocument, lege raamwerken voor exameninstrumenten en een naslagwerk.

De documenten zijn te raadplegen via de website van het servicepunt IHKS.